Παρουσίαση της SlimBites στο Z+G Μαιου-Ιουνιου

Παρουσίαση της SlimBites στο Z+G Μαιου-Ιουνιου

<h4>? ?????? ??? ?????????…?????? ???????????????!</h4>
…?? ????????? Z+G (??????????????-Gelateria) ????????? ??? ?????? ??? ?????? ???????????? ??? ??? 25 ??????!
?? ?????? 151 (?????/??????? 2013) ??? ?????????? ?????????????? Gelateria ????? ?????????? ??? ??????. ???? ??????? ??? ?? ?????? ??? ??????? ???????? ??? ??? ??????????? ??? ??????, ???????? ??????? ??? ??? ?????? ??????? ?? ???????????? ????????? ??????? (?????????, ???????, ??????) ???? ??? ????????? ??? ??? ???? ????????? ??????? ?? ??????…

<!–more–>

<a href="http://www.forummagazines.gr/magazine-issue/3" target="_blank">?? ?????? 151 (?????/??????? 2013</a>

???????? ?? ????????? ??? ?? ??????????? ????? ??? ?????????? ??????? ?? ??? ?????????? ??? Slim Bites ???? ?????? 48-50.

<a href="http://ebook.globalstarinteractive.com/forum_magazine/zg151/" target="_blank">ebook Z+G</a><a href="http://ebook.globalstarinteractive.com/forum_magazine/zg151/">
</a>
<blockquote><strong><em>Slim Bites ??????????? ????? ???? ???????</em></strong>

<strong><em>?? ??????? ??? ?????? ??? ??? ???????? ????????? ????? ???? ?? ???? ???? &lt;?????&gt; ???? ???????! ????????? ??? ?? Slim Bites, ??? ???? ??? ???? ?????? ??? ??? ???????? ??????????????? ??? ????? ??? ?? ?????? ??? ?????? ??? ?? ????? ??????? ???? ?????????????? ???…</em></strong></blockquote>
<img class="alignnone wp-image-1581" alt="2 001" src="http://slimbites.gr/wp-content/uploads/2013/07/2-001-394×300.jpg" width="341" height="259" /> <img class="alignnone wp-image-1582" alt="3 001" src="http://slimbites.gr/wp-content/uploads/2013/07/3-001-394×300.jpg" width="341" height="259" /><a href="http://slimbites.gr/wp-content/uploads/2013/07/4-001.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1584" alt="4 001" src="http://slimbites.gr/wp-content/uploads/2013/07/4-001-394×300.jpg" width="394" height="300" /></a>